Градски куриерски услуги - София
» Допълнителни услуги
Междуселищни куриерски услуги
» Допълнителни услуги
Международни куриерски услуги
» Класик интернешънъл
» Комфорт интернешънъл
» Бизнес интернешънъл

 
ЦЕНА - включва вземане на пратката от адрес, транспортиране и стандартна доставка.*
Тегло на пратката
СУПЕРЕКСПРЕС**
Доставка за 60 мин.
ЕКСПРЕС
Доставка за 90 мин.
БЪРЗА
Доставка за 3ч.
УНИВЕРСАЛНА
за следващ работен ден
от и до
Зона 1
от или до
Зона 2
от и до
Зона 1
от или до
Зона 2
от и до
Зона 1
от или до
Зона 2
Единна цена за гр.София
до 1 кг.
6.20лв.
8.80лв.
3.20лв.
5.80лв.
2.10лв.
4.00лв.
3.00лв.
за по-тежки пратки
стъпка съгл. по-долу
+0.50лв./кг
*Основна цена
НАДБАВКИ ЗА СУПЕРЕКСПРЕС, ЕКСПРЕС И БЪРЗА УСЛУГА
НАДБАВКИ за тегло-прилагат се допълнително за една пратка, върху цената за 1кг.
ОТ ВРАТА ДО ОФИС
от 1 до 3 кг. и размери до 40x30x10 см.
1.00лв.
Куриер приема пратката от адреса на изпращача. Изпращачът уведомява получателя за пратката. Получателят я взема от офис на Сити експрес. Само за УНИВЕРСАЛНА услуга.
• 20% отстъпка
от 3 до 10 кг. или размери над 40x30x10 см.
3.00лв.
от 10 до 35 кг. и размери до 90x80x70 см.
12.00лв.
НАДБАВКИ за зони - прилагат се допълнително за една пратка, върху цената за зона 2.
Не се прилагат за Универсална услуга
От/за зона 3 - Отдалечени градски райони
От/за зона 4 - Крайградски райони
2.00лв.
5.00лв.
Зона 1 Началната и крайната точки са в Централната градска част, ограничена от
булевардите: Евлоги Георгиев, Пенчо Славейков, Ген. Тотлебен, Ген. Скобелев, Опълченска, Сливница, Ген. Николаев

Зона 2 Началната или крайната точка са извън Централната градска част.

Зона 3 Отдалечени градски райони - началната или крайната точка е в някой от следните
квартали: Овча купел, Люлин, Обеля, Модерно предградие, Връбница, Надежда, Толстой,
Илиянци, Бенковски, Металург, Враждебна или В по-отдалечени от центъра В същата
посока райони, но в рамките на околовръстния път.

Зона 4 Крайградски райони - началната или крайната точка е извън околовръстния път
(но в рамките на гр. София) или е Аерогара София** Услугата СУПЕРЕКСПРЕС се изпълнява при възможност, след запитване.

За пратки от/за зона 4 срокът за доставка се удължава с 30 мин съгл. избраната услуга.
Максимален размер на пратка - 90x80x70 см
ОТ ОФИС ДО ВРАТА
Изпращачът предава пратката в офис на Сити експрес. Куриер я доставя до адреса на получателя. Само за УНИВЕРСАЛНА услуга.
• 20% отстъпка
Забележка: Ако заявителят не е указал друго, поръчката се счита за експресна.
ДОСТАВКА ЗА БЛИЗКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА
(Божурище, Банкя, Владая, Бистрица, Нови Искър, инд.зона Костинброд, Кремиковци) Бърза услуга (срок за доставка 3 ч.) - за пратка до 1 кг цена 14.00 лв. За по-тежки пратки - съгл.горните надбавки за тегло. Универсална услуга за близки населени места (срок за доставка до края на следващ р.ден) - за пратка до 1 кг цена 6.00 лв., За по-тежки пратки - съгл. стъпката за Универсална услуга.
ПРЕСТОЙ НАД 3 МИН.
Престой на куриера до 3 минути в началната или крайната точка не се заплаща. За всеки следващи започнати 3 мин. престой при изпращача или получателя - 0.50 лв.
ПОВИКВАНЕ НА КУРИЕР
• За всяко повикване, независимо от броя на пратките - еднократно 0.50 лв.
• безплатно за клиенти с открита текуща сметка в Сити експрес
ПРАТКИ С НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ (ИНКАСО)
При доставката получателят заплаща на Сити експрес определена от изпращача сума за съдържанието на пратката.
• такса наложен платеж, вкл.застраховка - 2% от инкасираната сума. За инкасиране на по-големи суми или за периодични
доставки таксата може да бъде намалена.
• отчитане към изпращача чрез банков превод в срок до 3 работни дни след инкасирането - безплатно
• отчитане към изпращача в брой - допълнителна такса от 2.00 лв.
 
  Ценови калкулатор  
 
ПЛАНИРАНИ ПОСЕЩЕНИЯ - 20% ОТСТЪПКА
С писмена заявка за планирани посещения, в която се посочва час (интервал от 60 мин.) за периодично посещение на куриер. Срок за доставка - 90 мин. след края на посочения интервал за посещение. При приемане на над 25 бр. пратки наведнъж срокът за доставка може да бъде удължен. Само за клиенти с открита текуща сметка.
За експресни градски куриерски услуги
За всяко планирано посещение (еднократно)
ОТСТЪПКА 20%
+ 2.00 лв.
ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА ЦВЕТЯ, ПОДАРЪЦИ, БИЛЕТИ И ДРУГИ СТОКИ
Според ценовата листа за избраната услуга.
надбавка +2% от стойността на закупената стока, но не по-малко от 2.00 лв.
КЪСНИ ПОРЪЧКИ - ДО 20:00 ч.
Приемат се късни поръчки до 20:00 ч.
Доставка на следващия р. ден за поръчки направени след 18:00 ч.
Без увеличение
ПРИОРИТЕТНА ДОСТАВКА (изпълнява се при възможност)
Доставка с/до фиксиран час или в неработен ден/час
+2.00 лв.
ВЗЕМАНЕ НА ПРАТКА В НЕРАБОТЕН ДЕН
Допълнителна такса
+2.00 лв
СПЕЦИАЛНИ ПРАТКИ
Чупливи пратки; тежки пратки (над 35 кг. за един неделим пакет);
пратки с нестандартни опаковки и размери или без подходяща опаковка;
пратки с температурен режим; химикали и други
увеличение 50%, но не повече от 5.00 лв.
СЛЕДВАЩО ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТАВКА С ПЪРВОТО
Второто и следващите посещения могат да се извършат след обявения срок за доставка за съответната услуга.
Второ посещение
Трето посещение
Безплатно
+2.00 лв.
ИЗПРАЩАЧЪТ ПРЕНАСОЧВА ПРАТКАТА КЪМ ДРУГ АДРЕС
Заплаща се разликата в цената, ако новият адрес е В по-Висока зона или В район с надбавка.
Допълнителна такса
+2.00 лв.
ИЗПРАЩАЧЪТ СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УСЛУГАТА
След направена поръчка изпращачът спира изпълнението на услугата или при
идването на куриера не е готов с пратката и връща куриера без да му я предаде.

+2.00 лв.
ДОСТАВКА ДО ВЕРНИЯ АДРЕС ЗА ПРАТКИ С НЕВАЛИДЕН ИЛИ ГРЕШЕН АДРЕС
Заплаща се разликата в цената, според ценовата листа, ако новият адрес е в по-висока зона.
Допълнителна такса
+2.00 лв.
Сити експрес не доставя пратки до пощенска кутия (ПК) в пощенски клон - ПК се счита за невалиден адрес.

ОБРАТНА РАЗПИСКА
Съдържа час и дата на доставката, име, фамилия и подпис на получилия пратката. Месечно връщане на обратни разписки от предходния месец за клиенти с открита текуща сметка в Сити експрес - безплатно
Връщане на обратна разписка до 3 работни дни след доставката
+1.00 лв.
За по-бързо Връщане на обратната разписка се таксува съответната експресна услуга

Забележка:
За Всички основни и допълнителни услуги процентът увеличение или отстъпка се изчислява Върху основната цена. Отстъпки не се кумулират.

С предаването на пратката на Сити експрес изпращачът се задължава със заплащането на услугата и със спазването на забраните уста¬новени от закона и Общите условия относно съдържанието на пратката, независимо дали е издаден придружаващ документ (товарителни¬ца). Телефонните номера и пълните и точни адреси на изпращача и получателя са необходими за Валидността на обявените стандарти за доставка. При влошени метеорологични условия Времето за доставка може да бъде различно. Всички условия подлежат на промяна без уведомление. В сила от 15 май 2005 г.
 
  Ценови калкулатор  
 
ЦЕНА за експресна услуга от врата до врата. Вклкючва вземане на пратката от адрес, транспортиране и стандартна доставка.*
Тегло кг.
Зона 1
Зона 2
Зона 3
Зона 4
Зона 4и
Зона 4п
Док.
0.5
3.00лв.
2.80лв.
4.00лв.
10.00лв.
7.00лв.
5.00лв.
1
3.00лв.
3.00лв.
5.00лв.
11.00лв.
7.70лв.
5.50лв.
2
3.50лв.
3.50лв.
5.50лв.
11.50лв.
8.05лв.
5.75лв.
3
4.00лв.
4.00лв.
6.00лв.
12.00лв.
8.40лв.
6.00лв.
4
4.50лв.
4.50лв.
6.50лв.
12.50лв.
8.75лв.
6.25лв.
5
5.00лв.
5.00лв.
7.00лв.
13.00лв.
9.10лв.
6.50лв.
6
5.50лв.
5.50лв.
7.50лв.
13.50лв.
9.45лв.
6.75лв.
7
6.00лв.
6.00лв.
8.00лв.
14.00лв.
9.80лв.
7.00лв.
8
6.50лв.
6.50лв.
8.50лв.
14.50лв.
10.15лв.
7.25лв.
9
7.00лв.
7.00лв.
9.00лв.
15.00лв.
10.50лв.
7.50лв.
10
7.50лв.
7.50лв.
9.50лв.
15.50лв.
10.85лв.
7.75лв.
За всеки следващ започнат кг.
0.50лв.
0.50лв.
0.50лв.
0.50лв.
0.35лв.
0.25лв.
Срок за доставка в работни дни
следващ ден
следващ ден
следващ ден
1 - 2 дни
1 - 3 дни
1 - 2 дни
Зона 5 - Всички останали населени места извън зони 2, 3 и 4.
По тарифата за Зона 4, увеличена с 50% - срок за доставка 1-3 р. дни
Зона 1 - Универсална градска услуга - извършва се в градовете с офиси на Сити експрес.
И Икономична услуга - при заявен удължен срок за доставка с 1 р.ден - 30% отстъпка
П Планирани посещения - всяко планирано посещение се таксува еднократно 5 лв, Всяка пратка се таксува с 50% отстъпка от тарифата за зона 4.
За пратки до зони 2 и 3.
При изпращане на пратки от едно населено място в друго цената се определя съгласно по-високата от двете зони.
 
СУПЕР ЕКСПРЕС
За поръчки, направени до 12.00 часа, пратките се доставят до 18.30 часа в същия ден в посочените по-долу направления. За Супер експрес в други направления се свържете с обслужващия офис на Сити експрес.
Благоевград-Сф.
Бургас-Варна
Варна-Бургас
Варна-Добрич
Варна-Шумен
Добрич-Варна
Перник-София
Пловдив-София
  Пловдив-Ст. Загора
Смолян-Пловдив
Сф-Благоевград
София-Перник
София-Плевен
София-Пловдив
Ст.Загора-Пловдив
Шумен-Варна
- Зони 2 и 3 се обслужват по тарифата за Зона 4
ПРАТКИ С НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ (ИНКАСО)

При доставката получателят заплаща на Сити експрес определена от изпращача сума за съдържанието на пратката. Из¬пращачът получава чрез банков превод или в брой инкасираната сума.

-Такса за наложен платеж, вкл.
застраховка
- 2% от инкасираната сума. За инкасиране на по-големи суми или за периодични доставки таксата може да бъде намалена.
• Отчитане към изпращача чрез банков
превод в срок до 3 р.дни след инкасирането - БЕЗПЛАТНО
• Отчитане към изпращача в брои - допълнителна такса от 2.00 лв

*Основна цена
УСЛУГИ С ОТСТЪПКА
ОТ ОФИС ДО ОФИС
ОТ ОФИС ДО ВРАТА
ОТ ВРАТА ДО ОФИС
Изпращачът предава пратката в офис на Сити експрес и уведомява получателя за пратката. Получателят я взема от офис на Сити експрес. Само от и за зони 2 и 3.
• 30% отстъпка
Изпращачът предава пратката в офис на Сити експрес, куриер я доставя до вратата на получателя. От зони 2 и 3 към всички нас. места
• 20% отстъпка
Получателят взема пратката от офис на Сити Експрес. Изпращачът уведо¬мява получателя за пратката. От всички нас. места към зони 2 и 3.
• 20% отстъпка
ПЛАНИРАНИ ПОСЕЩЕНИЯ

От зони 2 и 3 към Всички нас. места, с изкл. на зона 2. Таксува се 2 лв. еднократно за посещение.
От зони 4 и 5 за зони 2 и 3. Таксува се еднократно 5 лв. за посещение

• 20% отстъпка
• 50% отстъпка
ИКОНОМИЧНА УСЛУГА
За зони 4 и 5. За пратки с предварително заявен удължен срок за доставка с 1 р.ден.
• 30% отстъпка
Забележка: За всички основни и допълнителни услуги процентът увеличение или отстъпка се изчислява върху основната цена. Отстъпки не се кумулират.
 
  Ценови калкулатор  
 
ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА ЦВЕТЯ, ПОДАРЪЦИ, БИЛЕТИ И ДРУГИ СТОКИ
На територията на едно населено място - според ценоВата листа за Градски куриерски услуги
Допълнителна такса
+2% от стойността на закупената стока,
но не по-малко от 2.00 л8.
ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА ЦВЕТЯ, ПОДАРЪЦИ, БИЛЕТИ И ДРУГИ СТОКИ
Според ценовата листа за избраната услуга.
надбавка +2% от стойността на закупената стока, но не по-малко от 2.00 лв.
КЪСНИ ПОРЪЧКИ - ДО 20:00 ч.
Приемат се късни поръчки до 20:00 ч. в София и други градове.
Без увеличение
Доставка на следващия р. ден за зони 2 и 3.
За късни поръчки се свържете с обслужващия офис на Сити експрес.
ПРИОРИТЕТНА ДОСТАВКА
Доставка с/до фиксиран час
Доставка в неработен ден/ съкратен срок за доставка с 1 р. ден
+1.00 лв.
+2.00 лв.
ВЗЕМАНЕ НА ПРАТКА В НЕРАБОТЕН ДЕН
Допълнителна такса
+2.00 лв
СПЕЦИАЛНИ ПРАТКИ
Чупливи пратки; тежки пратки (над 35 кг. за един неделим пакет);
пратки с размери, надвишаващи максимално допустимите;
пратки с нестандартни опаковки или без подходяща опаковка;
пратки с температурен режим; химикали и други
Допълнителна такса
увеличение 50%, но не повече от 5.00 лв.
СЛЕДВАЩО ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТАВКА С ПЪРВОТО
Второто и следващите посещения могат да се извършат след обявения срок за доставка за съответната услуга.
Второ посещение
Трето посещение
Безплатно
+1.50 лв.
ИЗПРАЩАЧЪТ ПРЕНАСОЧВА ПРАТКАТА КЪМ ДРУГ АДРЕС
Заплаща се разликата в цената, ако новият адрес е в по-висока зона или в район с надбавка.
Допълнителна такса
+2.00 лв.
ИЗПРАЩАЧЪТ СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УСЛУГАТА
След направена поръчка изпращачът спира изпълнението на услугата или при
идването на куриера не е готов с пратката и връща куриера без да му я предаде.

+2.00 лв.
ПРЕНАСОЧВАНЕ КЪМ ВЕРНИЯ АДРЕС ЗА ПРАТКИ С ГРЕШЕН АДРЕС
При доставка до верен адрес се заплаща разликата в цената, според ценовата листа, ако новият адрес е в по-висока зона.
Допълнителна такса
+2.00 лв.
Сити експрес не доставя пратки до пощенска кутия (ПК) в пощенски клон - ПК се счита за невалиден адрес.

ОБРАТНА РАЗПИСКА
Съдържа час и дата на доставката, име, фамилия и подпис на получилия пратката. Месечно връщане на обратни разписки от предходния месец за клиенти с открита текуща сметка в Сити експрес - безплатно
Връщане на обратна разписка до 3 работни дни след доставката
+1.00 лв.
За по-бързо Връщане на обратната разписка се таксува съответната експресна услуга

• Зона 1 - градски куриерски услуги

• Зона 2 - Асеновград, Благоевград, Бургас, Варна, В.Търново, Г.Оряховица, Димитровград, Дупница, Казанлък, Пазарджик, Перник, Петрич, Пловдив, Плевен, Разград, Русе, Сандански, Сливен, София, Ст. Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол.

• Зона 3 - Бяла, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Златица, Ихтиман, Карлово, Кърджали, Ккгстендил, Ловеч, Лясковец, Мездра, Монтана, Поморие, Севлиево, Силистра, Смолян, Троян, Чирпан, Бургас - крайни квартали, Пловдив - крайни квартали (Коматево, Прослав, Беломорски, Остромила, КЦМ, Агрия, Летище Пловдив и др.), Варна - крайни квартали (кв.Аспарухово, Островна зона и др.), Русе - крайни квартали (кв. Средна кула; кв. Долапите; кв. Басарбово; район "ДЗС"; район "Образцов Чифлик"; КМТ и др.).

• Зона 4* - Айтос, Ардино, Балчик, Банско, Батановци, Белово, Белоградчик, Белослав, Берковица, Богомилово, Божурище, Ботевград, Брацигово, Бяла Слатина, Варна - кв.Галата; кв. Тополи; Аксаково; к.к Камчия; Пристанище, Варна - запад, Велинград, Девня, Велики Преслав, Войняговци, Гоце Делчев, Дебелец, Девня, Джебел, Доброславци, Долна Митрополия, Долни дьбник, Долни Пасарел, Драгоман, Дряново, Дунавци, Елин Пелин, Енина, Желява, Житен, Зл.пясъци, Каварна, Калофер, Камено, Карнобат, Кирково, Козлодуй, Костенец, Костинброд, Кочериново, Крумовград, Кубратово, Лозница, Локорско, Лом, Любимец, Мелник, Момчилград, Мрамор, Несебър, Нова Загора, Нови Пазар, Омуртаг, Павликени, Панагюрище, Пещера, Пирдоп, Плачковци, Подгумер, Попово, Правец, Първомай, Раднево, Радомир, Разлог, Самоков, Свиленград, СВищов, Своге, Септември, Симитли, Сливница, Слънчев бряг, Созопол, Сопот, Средец, Стамболийски, Съединение, Тервел, Труд, Трявна, Челопечене, Чепинци, Шипка, яз.Искър, Яна.

• към зона 4 спадат и прилежащи към София населени места - Балша, Банкя, Бистрица, Божурище, Ботунец, Бухово, Владая, Волуяк, Герман, Горни Богоров, Долни Богоров, Железница, Иваняне, Казичане, Кокаляне, Кремиковци, Кривина, Кътина, Лозен, Мировяне, Мърчаево, Негован, Нови Искър, Панчарево, Плана, Световрачане, Сеславци.

С предаването на пратката на Сити експрес изпращачът се задължава със заплащането на услугата и със спазването на забраните установени от закона и Общите условия относно съдържанието на пратката, независимо дали е издаден придружаващ документ (товарителница). Телефонните номера и пълните и точни адреси на изпращача и получателя са необходими за валидността на обявените стандарти за доставка. При влошени метеорологични условия времето за доставка може да бъде различно. Всички условия подлежат на промяна без уведомление. В сила от 15 май 2005 г.
 
  Ценови калкулатор  
Документи 1 2 3 4 5 Недокументи 1 2 3 4 5
0.25 20€ 22€ 23€ 29€ 42€ 0.25 - - - - -
0.5 22€ 24€ 28€ 32€ 48€ 0.5 43€ 50€ 56€ 62€ 69€
1.0 30€ 32€ 35€ 41€ 59€ 1.0 43€ 50€ 56€ 62€ 69€
1.5 35€ 38€ 42€ 48€ 70€ 1.5 48€ 55€ 62€ 68€ 77€
2.0 40€ 44€ 49€ 55€ 81€ 2.0 53€ 60€ 68€ 74€ 85€
2.5 45€ 50€ 56€ 62€ 88€ 2.5 58€ 65€ 74€ 80€ 93€
3.0 50€ 56€ 63€ 69€ 98€ 3.0 62€ 70€ 80€ 86€ 101€
3.5 55€ 62€ 70€ 76€ 106€ 3.5 66€ 75€ 86€ 93€ 109€
4.0 60€ 68€ 77€ 83€ 114€ 4.0 70€ 80€ 92€ 100€ 117€
4.5 65€ 74€ 84€ 90€ 122€ 4.5 74€ 85€ 98€ 107€ 125€
5.0 70€ 80€ 91€ 97€ 132€ 5.0 78€ 90€ 104€ 114€ 133€
5.5 75€ 86€ 98€ 104€ 139€ 5.5 83€ 95€ 110€ 121€ 141€
6.0 80€ 92€ 105€ 111€ 147€ 6.0 88€ 100€ 116€ 128€ 149€
6.5 85€ 98€ 112€ 118€ 155€ 6.5 93€ 105€ 122€ 135€ 157€
7.0 90€ 104€ 119€ 125€ 163€ 7.0 98€ 110€ 128€ 142€ 165€
7.5 95€ 110€ 126€ 132€ 171€ 7.5 102€ 115€ 134€ 149€ 173€
8.0 100€ 116€ 133€ 139€ 179€ 8.0 106€ 120€ 140€ 156€ 181€
8.5 105€ 122€ 140€ 146€ 187€ 8.5 110€ 125€ 146€ 163€ 189€
9.0 110€ 128€ 147€ 153€ 194€ 9.0 114€ 130€ 152€ 170€ 197€
9.5 115€ 134€ 154€ 160€ 201€ 9.5 118€ 135€ 158€ 177€ 205€
10 120€ 140€ 161€ 167€ 209€ 10 122€ 140€ 164€ 184€ 213€
11 123€ 142€ 167€ 188€ 218€ 11 126€ 145€ 170€ 191€ 221€
12 128€ 148€ 174€ 195€ 226€ 12 130€ 150€ 176€ 198€ 229€
13 131€ 152€ 180€ 202€ 235€ 13 134€ 155€ 182€ 205€ 237€
14 136€ 158€ 185€ 209€ 242€ 14 138€ 160€ 188€ 212€ 245€
15 140€ 164€ 192€ 216€ 250€ 15 142€ 165€ 194€ 219€ 253€
16 145€ 167€ 198€

223€

258€ 16 147€ 170€ 200€ 226€ 261€
17 150€ 173€ 204€ 230€ 266€ 17 152€ 175€ 206€ 233€ 269€
18 155€ 178€ 210€ 237€ 274€ 18 157€ 180€ 212€ 240€ 277€
19 160€ 182€ 216€ 244€ 282€ 19 162€ 185€ 218€ 247€ 285€
20 165€ 187€ 222€ 251€ 290€ 20 167€ 190€ 224€ 254€ 293€
21 170€ 192€ 228€ 258€ 298€ 21 172€ 195€ 230€ 261€ 301€
22 175€ 197€ 234€ 265€ 306€ 22 177€ 200€ 236€ 268€ 309€
23 180€ 202€ 240€ 272€ 315€ 23 182€ 205€ 242€ 275€ 317€
24 185€ 207€ 246€ 279€ 322€ 24 187€ 210€ 248€ 282€ 325€
25 190€ 212€ 252€ 286€ 330€ 25 192€ 215€ 254€ 289€ 333€
26 195€ 217€ 258€ 293€ 338€ 26 197€ 220€ 260€ 296€ 341€
27 200€ 222€ 264€ 300€ 346€ 27 202€ 225€ 266€ 303€ 349€
28 205€ 227€ 270€ 307€ 353€ 28 207€ 230€ 272€ 310€ 357€
29 210€ 232€ 276€ 314€ 363€ 29 212€ 235€ 278€ 317€ 365€
30 215€ 237€ 282€ 321€ 370€ 30 217€ 240€ 284€ 324€ 373€
Цените са в евро и без ДДС. За международни пратки ДДС не се начислява.
Цените се изчисляват в лева по официалния курс на БНБ.
Разпредление на страните по зони
Държава Код Зона
Афганистан
Австралия
Азербайджан
Азорски острови
Албания
Алжир
Амер. Самоа
Ангила
Ангола
Андора
Антигуа и
Барбуда
Аржентина
Армения
Аруба
Бангладеш
Барбадос
Бахама
Бахрейн
Беларус
Белгия
Белиз
Бенин
Бермуда
Боливия
Бонер
Босна и
Херцегоеина
Боствана
Бразилия
Бруней
Бряг на сл.кост
Буркина Фасо
Бурунди
Бутан
Вануату
Ватикан
Великобритания
и Сев. Ирландия
Венецуела
Виетнам
Вирджински о-ви
Вирджински о-ви
/Великобр./
Габон
Гамбия
Гана
Гваделупа
Гватемала
Гвиана
Гвинея
Германия
Гибралтар
Гренада
Гренландия
Грузия
Гуам
Гърнси
AF
AU
AT
AZ
AC
AL
DZ
AS
AI
AO
AD
AG
AR
AM
AW
BD
BB
BS
BH
BY
BE
BZ
BJ
BM
BO
AN

BA
BW
BR
BN
CI
BF
BI
BT
VU
VA

GB
VE
VN
VI

VG
GA
GM
GH
GP
GT
GY
GN
DE
GI
GD
GL
GE
GU
GS
5
5
2
5
4
3
5
5
5
5
2
5
4
4
5
5
5
5
5
4
2
5
5
5
5
5

3
5
4
5
5
5
5
5
5
2

2
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
1
4
5
4
4
5
4
 
Държава Код Зона
Гърция
Дания
Джибути
Джърси
Доминика
Домин.
Република
Египет
Еквадор
Екваториална
Гвинея
Ел Салвадор
Еритрея
Естония
Етиопия
Замбия
Зимбабве
Израел
Източен Тимор
Индия
Индонезия
Ирак
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Йемен
Йордания
Казахстан
Кайманови о-ви
Камбоджа
Камерун
Канада
Канарски
острови
Капе Верде
Катар
Кения
Кипър
Киргизтан
Китай
Колумбия
Коморски о-ви
Конго
Конго /Дем.р-ка/
Коста Рика
Куба
Кувейт
Кюрасао
Лаос
Латвия
Лесото
Либерия
Либия
Ливан
Литва
Лихтенщайн
GR
DK
DJ
JE
DM

DO
EG
EC

GQ
SV
ER
EE
ET
ZM
ZW
IL
TL
IN
ID
IQ
IR
IE
IS
ES
IT
YE
JO
KZ
KY
KH
CM
CA

IC
CV
QA
KE
CY
KG
CN
CO
KM
CG
CD
CR
CU
KW
AN
LA
LV
LS
LR
LY
LB
LT
LI
1
2
5
4
5

5
5
5

5
5
5
4
5
5
5
4
5
4
4
5
4
2
4
1
1
5
5
4
5
5
5
3

4
5
5
5
4
4
4
5
5
5
5
5
4
4
5
5
4
5
5
4
4
4
2
 
Държава Код Зона
Люксембург
Мавритания
Мадагаскар
Мадейра
Майот
Макао
Македония
Малави
Малайзия
Малдиви
Мали
Малта
Мароко
Мартиника
Маршалски о-ви
Мексико
Микронезия
Мозамбик
Молдова
Монако
Монголия
Монсерат
Намибия
Непал
Нигер
Нигерия
Никарагуа
Нова Зеландия
Нова Каледония
Норвегия
Об. Арабски
Емирства
о-в Мавриций
Оман
Острови Кук
Пакистан
Палау
Палестина
Панама
Папуа и
Нова Гвинея
Парагвай
Перу
Полша
Португалия
Пуерто Рико
Реюнион
Руанда
Румъния
Русия
Саба
Сайпан
Сан Марино
Санта Лучия
Сао Томе и
Принсипи
Сауд. Арабия
САЩ
LU
MR
MG
ME
YT
MO
MK
MW
MY
MV
ML
MT
MA
MQ
MH
MX
FM
MZ
MD
FR
MN
MS
NA
NP
NE
NG
NI
NZ
NC
NO

AE
MU
OM
CK
PK
PW
PS
PA

PG
PY
PE
PL
PT
PR
RE
RW
RO
RU
AN
MP
IT
LC

SM
SA
US
2
5
4
4
5
5
2
5
4
5
5
4
4
5
5
3
5
5
4
1
5
5
5
5
5
5
5
4
5
2

5
5
5
5
4
5
5
5

5
5
4
2
2
3
5
5
2
4
5
5
5
5

5
5
3
 
Държава Код Зона
Св.Винсент и
Гренадин
Св.Мартен(Хол.)
Св.Мартин(Фр.)
Св.Пиер и
Микелон
Свазиленд
Св.Бартоломей
Св.Евстатий
Св.Китс
Сейшелсвки о.
Сенегал
Сингапур
Сирия
Словакия
Словения
Судан
Суринам
Сърбия и Ч.гора
Тайван
Тайланд
Танзания
Того
Тринидад и
Тобаго
Тунис
Турция
Търкс и Кейкос
Тюркменистан
Уганда
Узбекистан
Украйна
Унгария
Уолис и Футуна
Уругвай
Фарьорски о-ви
Фиджи
Филипини
Финландия
Франция
Фр. Гвиана
Фр. Полинезия
Хаити
Холандия
Хонг Конг
Хондурас
Хърватска
Центр-афр. р-ка
Чад
Чехия
Чили
Швейцария
Швeция
Шри Ланка
Ю. Африка
Ю. Корея
Ямайка
Япония
VC

MI
GP

PM
SZ
GP
AN
KN
SC
SN
SG
SY
SK
SI
SD
SR
CS
TW
TH
TZ
TG

TT
TN
TR
TC
TM
UG
UZ
UA
HU
WF
UY
FO
FJ
PH
FI
FR
GF
PF
HT
NL
HK
HN
HR
CF
TD
CZ
CL
CH
SE
LK
ZA
KR
JM
JP
5

5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
5
5
3
4
4
5
5

5
4
1
5
5
5
4
4
2
5
5
4
5
5
2
1
5
5
5
2
4
5
3
5
5
2
5
2
2
5
4
4
5
4
Времена за доставка
Зона Документи Недокументи
1
2
3
4
5
1-2
1-3
1-4
2-4
2-7
1-3
1-4
1-5
2-5
2-8
За недокументни високостойностни пратки или за пратки с дестинации отдалечени и малки населени места времената за доставка могат да бъдат различни. Времената са в работни дни.

www.chronopost.com
С предаването на пратката на Сити експрес, изпращачът се задължава със заплащането на услугата и със спазването на забраните, установени от закона и Общите условия относно съдържанието на пратките, независимо дали е издаден придружаващ документ (товарителница). Всички условия подлежат на промяна без уведомление. В сила от 15.04.2005г.
  Ценови калкулатор  
Ценова листа
Времена за доставка
Тегло (кг) Зона 1 Зона 2
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
32€
37€
40€
43€
46€
49€
52€
55€
58€
61€
64€
67€
70€
73€
76€
79€
82€
85€
88€
91€
94€
97€
100€
103€
106€
109€
112€
116€
120€
124€
127€
130€
133€
136€
138€
140€
142€
144€
146€
148€
37€
43€
47€
51€
55€
58€
61€
64€
67€
70€
73€
76€
79€
82€
84€
86€
88€
90€
92€
95€
96€
99€
102€
105€
108€
111€
114€
118€
122€
126€
129€
132€
135€
138€
142€
146€
150€
154€
158€
162€
Държава Зона Време
Австрия
Германия
Дания
Белгия
Холандия
Люксембург
Швейцария
Чехия
Словакия
Франция
Великобритания
Италия
Испания
Португалия
Швеция
Норвегия
Финландия
Словения
Естония
Латвия
Литва
Полша
Унгария
Хърватска
Ирландия
Балеарски о-ви
Канарски о-ви
Азорски о-ви
Мадейра
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2-3
2-3
3
2-3
2
2
3
3
3
3
3
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
4-5
3
4
4
4
3
4
4-5
4
4-5
4-5
5
5
Цените са в евро и без ДДС. За международни пратки ДДС не се начислява.
Цените се изчисляват в лева по официалния курс на БНБ.
In Time With Business

                www.dpd.de
С предаването на пратката на Сити експрес, изпращачът се задължава със заплащането на услугата и със спазването на забраните, установени от закона и Общите условия относно съдържанието на пратките, независимо дали е издаден придружаващ документ (товарителница). Всички условия подлежат на промяна без уведомление. В сила от 15.04.2005г.
Ценови калкулатор 
In Time With Business
 www.dpd.de
Ценови калкулатор